Εναρξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού

2010-02-04 20:49

Ξεκίνησαν τα προγράμματα μαζικού Αθλητισμού στον Δήμο μας