ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 
 
 
Κάθε χρόνο, τον μήνα Αύγουστο, ο Δήμος Καλαμαριάς κάνει δώρο στους μικρούς μαθητές των τελευταίων τάξεων των Δημοτικών Δημόσιων σχολείων της πόλης, (Πέμπτη και Εκτη τάξη) μια 15μερη κατασκηνωτική περίοδο σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής.
 
Για να λάβουν μέρος οι μαθητές, πρέπει να πλοιρούνται καποια κριτήρια.Αυτά,εναι τα παρακάτω:
 
 

1. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγουμένου Έτους (2014),κάτω από 25.000 € Σε περίπτωση διάζευξης, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ετησίων εισοδημάτων των δύο γονέων, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση εισοδήματος που δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ,ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το Έτος 2014.

2. Ανεργία ενός τουλάχιστον από τους γονείς, αποδεικνυόμενη με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

3. Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

4. Παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

 

 

Εαν οι μαθητές  για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να  δώσουν  τα στοιχεία στο σχολειο τους , μπορούν να εγγραφούν στις κατασκηνώσεις προσκομίζοντας την  υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (μπορείτε να την "κατεβασετε" πατώντας επάνω στην προηγουμενη πρόταση), μαζί με

α) ενα απο τα παραπάνω κριτήρια-δικαιολογητικά,

 β) το ενδεικτικό ή το απολυτήριο του σχολείου .