κανονισμοί λειτουργίας αιθουσών γυμναστικής 2015

    

Με την εγγραφή σας στα αθλητικά προγράμματα του Γραφείου Αθλητισμού αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπου υλοποιείται το κάθε πρόγραμμα άθλησης.

Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των γυμναστηρίων και των προγραμμάτων άθλησης, παρακαλούμε να εφαρμόζετε και να ακολουθείτε πιστά τους παρακάτω όρους του κανονισμού.

1)   Το ωράριο λειτουργίας της αίθουσας ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  για το κοινό (εγγεγραμμένοι αθλούμενοι) καθορίζεται στην έναρξη των προγραμμάτων και είναι διαφορετικό κάθε χρόνο.  διάρκεια της προπονητικής ώρας, είναι  00:45 ‘.

2)   Το τμήμα FITNESS, που λειτουργεί στην αίθουσα αυτή είναι ένα ξεχωριστό τμήμα άθλησης, που απαιτεί ανεξάρτητη εγγραφή (απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης )

3)   Η χρήση της αίθουσας θα γίνεται μόνο μετά από επίδειξη της κάρτας εγγραφής στον υπεύθυνο γυμναστή, ο οποίος θα καθοδηγεί τους αθλούμενους με προγράμματα γύμνασης, εφόσον αυτοί το επιθυμούν.

4)   Η συνέπεια στις οικονομικές σας υποχρεώσεις είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της άσκησης. Καθυστέρηση καταβολής της προβλεπόμενης οφειλής, μπορεί να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση  με την αθλητική υπηρεσία του Δήμου και για συγκεκριμένους λόγους.                    

5)   Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμονή στο χώρο άθλησης παιδιών, γονέων ή επισκεπτών, ακόμα και αν συγκατατίθεται ο υπεύθυνος Κ.Φ.Α.

6)   Ο Δήμος Καλαμαριάς  δε φέρνει ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων (τιμαλφών, ενδυμάτων, χρημάτων κ.τ.λ.). Καλό θα ήταν να μη φέρνετε μαζί σας αντικείμενα μεγάλης αξίας.

7)   Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα FITNESS με τσάντες, όπου υπάρχουν αποδυτήρια.

8)   Όλοι οι αθλούμενοι οφείλουν να εισέρχονται με καθαρά αθλητικά υποδήματα στο χώρο άθλησης.

9)   Για την προσωπική σας υγιεινή φροντίστε να έχετε μαζί σας την ατομική σας πετσέτα στο χώρο γύμνασης

10)Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών.

11)Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται, για πληροφορίες, διευκρινίσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, ενημερώστε τον υπεύθυνο γυμναστή ή επικοινωνήστε είτε προφορικά είτε εγγράφως με την υπηρεσία του Γραφείου Αθλητισμού (Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς) από τις 09:00-15:00 στα τηλέφωνα 2310 -440-540 ( λειτουργεί και ως FAX), και στο  e-mail papamavroudis@kalamaria.gr.

Ευελπιστούμε ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα στο σύνολο της λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων, υπολογίζοντας πάντα στην αμοιβαία κατανόηση.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ